ศูนย์รวมสินค้าเพื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน และธุรกิจการให้บริการในประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

ถังขยะ และที่เขี่ยบุหรี่

ศูนย์รวมถังขยะพลาสติก สแตนเลส และที่เขี่ยบุหรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใต้แบรนด์คอมบิแวร์ (COMBI WARE) และ รับเบอร์เมท คอมเมอร์เชียล โปรดักส์ (Rubbermaid Commercial Products)

รายการทั้งหมด 247