ศูนย์รวมสินค้าเพื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน และธุรกิจการให้บริการในประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

กล่องใส่วัตถุดิบ กล่องใส่อาหาร

กล่องใส่วัตถุดิบ กล่องใส่อาหาร ได้มาตรฐาน NSF เข้าห้องเย็นได้ ทนแรงกระแทกได้ดี มีฝาแยกสี