ศูนย์รวมสินค้าเพื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน และธุรกิจการให้บริการในประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

รายละเอียด

ป้ายสำหรับถังขยะรีไซเคิล Slim Jim® Recycling Station Billboard

• ให้การเข้าใจในการจัดการขยะดีขึ้น ด้วยการเลือกสีและฉลากของขยะให้ตรงกับประเภท หรือความต้องการ*
• การเชื่อมต่อเข้ากับถังขยะโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่ม

*มีสีสำหรับใช้เพื่อการรีไซเคิล ได้แก่ แดง เหลือง เขียว น้ำเงิน เทาเข้ม น้ำตาล และดำ

คุณลักษณะ

ขนาด (มม.) 298.5 x 44.5 x 362
น้ำหนัก (กก.) 0.42
วัสดุ Resin