ศูนย์รวมสินค้าเพื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน และธุรกิจการให้บริการในประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

ฉลากแยกขยะ Slim Jim® Recycling Station Waste Stream Label Kit


ฉลากแยกขยะ เพื่อการรีไซเคิล จัดการขยะทั่วไป และขยะอันตราย

รหัส : LAB/RM/1977787

฿1,604

รายละเอียด

ฉลากแยกขยะ เพื่อการรีไซเคิล จัดการขยะทั่วไป และขยะอันตราย
เหมาะสำหรับถังขยะ Slim Jim® Recycling Station

คุณลักษณะ

ขนาด (มม.) 241.3 x 1.6 x 144.8
วัสดุ Resin