ศูนย์รวมสินค้าเพื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน และธุรกิจการให้บริการในประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

ข้อควรรู้ ก่อนสั่งซื้อสินค้ากับเรา

วิธีการซื้อสินค้าออนไลน์

หยิบสินค้าใส่ในรถเข็น

เมื่อท่านค้นพบสินค้าที่ต้องการแล้ว เพียงแค่คลิกที่ ราคาสินค้า หรือ ปุ่มซื้อ ท่านก็สามารถเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลงในรถเข็นของท่านได้

จัดการรายการสินค้าที่สั่งซื้อในรถเข็น

ในหน้ารายการสินค้าที่สั่งซื้อของท่าน จะแสดงรายการ, จำนวน และราคาของสินค้าที่ท่านเลือก พร้อมทั้งราคารวมของสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในรถเข็น ท่านสามารถแก้ไขรายการสินค้าในรถเข็นนี้ได้เมื่อคลิกที่ปุ่มต่างๆ ในหน้ารถเข็น

กำหนดที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า วิธีการจัดส่งสินค้า และบริการอื่นๆ

ตามปกติระบบจะขึ้นข้อมูลที่อยู่ที่ท่านได้สมัครสมาชิกไว้เป็นที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ท่านต้องการจัดส่งไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่น ท่านสามารถเลือก “กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง” เพิ่มเติมได้ (โดยระบบจะบันทึกที่อยู่ดังกล่าวไว้ เพื่อความสะดวกของท่านในการสั่งซื้อครั้งต่อไปด้วย) จากนั้น เลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

ระบบจะทำการคำนวณค่าขนส่งอัตโนมัติ เมื่อรวมกับค่าสินค้าก็จะเป็นยอดชำระเงินทั้งหมด ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวกได้

ชำระเงิน

การชำระที่สะดวกรวดเร็วลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งการชำระเงิน โดยเลือกชำระด้วย QR PromptPay , บัตรเครดิต


การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
การรับประกันของ "บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด" ครอบคลุมข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานในลักษณะปกติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ *การใช้งานในลักษณะปกติ หมายถึง การใช้งานในลักษณะปกติวิสัยภายในพื้นที่ สภาพแวดล้อม อันเป็นปกติ *

ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ยกเว้น สินค้าสำเร็จรูปที่ไม่ได้ดำเนินการติดตั้งโดยทีมงานชำนาญการของบริษัทฯ จะไม่มีการรับประกันสินค้า

การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
*รายการอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ ตลอดถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, การจราจล, ภัย*ธรรมชาติ และการดัดแปลงแก้ไขและใช้อุปกรณ์ร่วมที่ไม่ได้มาตรฐาน
*ไม่รวมอุปกรณ์การทำงานในที่สูง และอุปกรณ์ในการแก้ไขอื่นๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบ
*สินค้าเสียหายจากการไม่บำรุงรักษา หรือสึกหรอจากการใช้งานผิดปกติ
*ติดตั้งไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ติดตั้งตามคำแนะนำในการติดตั้ง

การคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้า

 • 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดก่อนจะได้รับ สินค้าผิดรุ่น จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายจากการขนส่งจนไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น
  • 1.1 ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ อันเนื่องจากสีและแสงที่ใช้ในการถ่ายอาจมีความคลาดเคลื่อนจากสีของสินค้าจริง ซึ่งภาพสินค้าได้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 • 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาที่พบทันทีหลังจากได้รับสินค้า เพื่อการเคลมเปลี่ยนและส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่าย Call Center ให้ทราบก่อนทุกครั้ง
  • 2.1 กรุณาถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐาน ตั้งแต่เปิดกล่อง-เช็คสินค้าแบบต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ
  • 2.2 หากลูกค้าไม่มีวิดีโอมายืนยัน ภายใน 3 วัน (หลังจากรับสินค้า) กรณีพบสินค้ามีตำหนิ / ชำรุด / ได้รับไม่ครบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าหรือการขอคืนเงิน ในทุกกรณี
  • 2.3 Admin จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ โดยผลการพิจารณาของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด

 • 3. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์